Prowadzenie własnego biznesu zawsze obarczone jest mniejszym lub większym ryzykiem. Może być moment, w którym konieczne może okazać się zawieszenie działalności gospodarczej. Warto w takim przypadku wiedzieć, jak zrobić to w sposób prawidłowy.

Zawieszenie działalności – jakie korzyści?

Zawieszenie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy wymierne korzyści finansowe. W tym okresie przedsiębiorca nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy. Nie musi składać także deklaracji VAT. Co ważne, w okresie, w którym działalność jest zawieszona jest on również wyrejestrowany ze składek na rzecz ZUS. Wszystko to oznacza, że w przypadku mniejszej koniunktury na rynku przedsiębiorca może w takich sposób zniwelować koszty podatkowe.

Dla kogo i na jak długo?

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Zawieszenie może nastąpić na czas określony lub nieokreślony. Trzeba jednak wiedzieć, że nie może być to okres krótszy niż 30 dni. Jeśli przedsiębiorca zawiesza działalność na czas niekreślony musi być świadomy, że jesli jej nie wznowi w przeciągu 24 miesięcy, wówczas automatycznie zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

W celu zawieszenie działalności gospodarczej złożyć należy wniosek CEIDG-1. Można to zrobić osobiście w odpowiednim dla miejscu prowadzenia działalności urzędzie lub online poprzez serwis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pamiętać jednak trzeba, że to złożenia wniosku online konieczne jest posiadania Profilu Zaufanego ePUAP. We wniosku określić należy termin zawieszenia działalności. Jak wspomniano, działalność może być zawieszona na czas określony lub nieokreślony.

Jeden wiosek – informacja dla wszystkich urzędów

Obecnie zawieszenie działalności gospodarczej łączy się jedynie ze złożeniem wniosku CEIDG-1. Nie ma już konieczności informowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przyjęciu wniosku i stwierdzenia jego poprawności organ ewidencyjny sam poinformuje odpowiednie urzędy o fakcie zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj