Kontrole ze strony różnych organów są  jednym z najbardziej nie lubianych momentów dla prowadzących własną działalność, najczęściej kontrola jest kojarzona z chęcią nałożenia kary na podatników. Czym jest książka kontroli w przedsiębiorstwie? Czy książka kontroli w przedsiębiorstwie jest obowiązkowa?

Kontrola w firmie od strony przepisów

Kontrole w firmie mogą być przeprowadzane przez różne instytucje m.in. ZUS, urząd skarbowy czy inspekcje pracy. Jednak często kontrola może być zależna od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo m.in. inspekcja nadzoru technicznego czy inspekcja handlowa.

Państwo jest zobowiązane, aby skontrolować czy działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z prawem. W ustawie są również określone ogólne zasady oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli.

Czy książka kontroli jest obowiązkowa w przedsiębiorstwa?

Podatnicy mają obwiązek posiadać tzw. książkę kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Książka kontroli powinna być prowadzona i przechowywania w siedzibie firmy- może mieć formę zbioru papierowych dokumentów.

Książka kontroli w przedsiębiorstwie może być również prowadzona w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który decyduje się na elektroniczną książkę kontroli w przedsiębiorstwie powinien regularnie wpisywać oraz aktualizować wszystkie dane. Należy jednak pamiętać, iż dane, które znajdują się w elektronicznej muszą mieć potwierdzenie w dokumentach, które przechowane są przez przedsiębiorce.

Jakie wpisy w książce kontroli w firmie?

Nie ma jednego wzoru książki kontroli w firmie. Jednak ustawodawca określił jakie wpisy musza być dokonywane przez instytucję, która dokonuje kontroli, a jakie sam przedsiębiorca. Do wpisów należących do organu kontrolującego należą:

  • oznaczenie organu kontroli
  • oznaczenie upoważnienia do kontroli
  • zakres kontroli
  • data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Prawo jednak przewiduje zwolnienie od ukazania książki kontroli w przedsiębiorstwie w sytuacji, gdy książka znajduje się w innej instytucji kontrolującej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj