Co to wypowiedzenie umowy i na czym polega?

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnej czynności prawnej skutkującej rozwiązaniem stosunku pracy, czyli jedna strona składa pismo drugiej i skutkuje to zakończeniem umowy.

Jak dzielimy wypowiedzenia?

Umowę możemy rozwiązać za wypowiedzeniem, czyli po upłynięciu okresu wypowiedzenia. W tym przypadku wypowiedzenie może złożyć pracodawca jak i pracownik, a zakończenie pracy następuje po okresie, który przysługuje nam zależnie od długości pracy. Im dłużej pracowałeś w firmie, tym stosunkowo więcej okresu wypowiedzenia ci się należy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które w tym czasie mogą poszukać sobie nowej pracy, zatem masz możliwość zmiany pracy bez straconego czasu.

Rozwiązanie umowy może nastąpić bez wypowiedzenia, czyli z winy pracownika. Zgodnie z art. 52 kodeksy pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli dyscyplinarnie. takie zwolnienie może nastąpić po ciężkim naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w trakcie umowy przestępstwa lub zawinionej przez pracownika utraty uprawnień. Jednak taka osoba również nie może być natychmiastowo zwolniona. Pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności, która uzasadnia zastosowania tego trybu. Jeżeli nastąpi sytuacja, kiedy pracodawca wybierze taki sposób wypowiedzenia, musi wskazać konkretną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Jest jednak jeszcze jedna przyczyna wyboru takiego wypowiedzenia, czyli długotrwała choroba. Jeżeli nie było cię w pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a pracujesz nie dłużej niż 6 miesięcy, dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczeń rehabilitacyjnych przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik pracuje mniej niż 6 miesięcy lub choroba jest skutkiem wypadku przy pracy lub chorobą zawodową) oraz w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika z innych przyczyn, jeśli trwa dłużej niż miesiąc.

Istnieje też możliwość wypowiedzenia na mocy porozumienia stron, wtedy to pracownik z pracodawcom wybiera najlepsze rozwiązanie dla obu stron. wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę wzór, wzór wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o prace, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór, okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór, wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę,

wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, okres wypowiedzenia umowy o pracę, wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wzór, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wzór, wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wzór, wypowiedzenie umowy o prace wzór, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron, wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracownika wzór,

wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracownika, wypowiedzenie umowy o prace przez pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór darmowy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron wzór, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór doc, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wzór, wzór wypowiedzenia umowy o prace, wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę wzór za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o pracę wzór pdf,

wypowiedzenie umowy o pracę druk, wypowiedzenie umowy o pracę pdf, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, druk wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wzór, wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny, wypowiedzenie umowy o pracę doc, umowa o pracę okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę wzór doc,

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj