Mecenas (adwokat) to szczególny zawód, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Rozwiązuje sprawy prawne, przez co jest uznawany za zawód odpowiedzialny. Każdy adwokat powinien ściśle przestrzegać etyki wynikającej z natury swojego zawodu. Obok innych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat należy do zawodów szczególnie poważanych społecznie. Związane jest to z obroną klienta w procesie sądowym i przysługującym klientowi prawie do obrony.

Obowiązki adwokata

W świetle ustawy Prawo o adwokaturze, adwokat wykonuje szereg czynności prawnych. Reprezentuje swojego klienta przed sądami różnej instancji, również występuje w jego imieniu w różnych urzędach i instytucjach publicznych. Adwokat, podobnie jak radca prawny, udziela wszelkiego rodzaju porad prawnych oraz sporządza stosowne pisma sądowe, które wymagają specjalistycznego języka prawnego oraz biegłej znajomości prawa. Do obowiązków adwokata należy również sporządzanie projektów aktów prawnych oraz wydawania opinii, które mają podłoże prawne. Działalność każdego mecenasa sprowadza się przede wszystkim do obrony i reprezentowania klienta w sprawach cywilnych, karnych oraz związanych ze sprawami karnoskarbowymi.

Każdy adwokat zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej. Główne przesłanie tego kodeksu dotyczy ochrony interesów klienta przed sądami. Bez pomocy specjalisty z zakresu prawa, klient może znaleźć się na straconej pozycji, posiadać o wiele mniejsze szanse na wygranie sprawy przed sądem rejonowym czy okręgowym. Tak jak klient ma prawo do obrony swoich interesów, tak adwokat ma obowiązek ochrony interesów klienta.

Posiadanie stosownego wykształcenia i kompetencji, to jedno, a drugie – to odpowiednie cechy osobowości adwokata, bez których wykonywanie tego zawodu może być skazane na porażkę. Adwokat powinien być osobą elokwentną, odważną i kulturalną, która w sposób zdecydowany artykułuje interesy klienta, bardzo dobrze zna się na przepisach prawa i potrafi się nimi posługiwać w odniesieniu do podjętej sprawy i okoliczności.

Adwokat ma obowiązek informowania swojego klienta o postępach w sprawie, której klient jest stroną. Tam, gdzie to możliwe, adwokat dąży do minimalizowania kosztów, które obciążają klienta. Adwokat jest zobowiązany do zachowania dyskrecji, tzn. nie ujawniać spraw swoich klientów osobom i instytucjom, które nie są stroną w sprawie. Mecenas nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, tzn. występować w obronie dwóch klientów, którzy toczą z sobą spór przed sądem. Takie działanie jest zakazane w świetle prawa i sprzeczne z etyką adwokacką.

Kompetentny i doświadczony adwokat powinien wzbudzać zaufanie swojego klienta. Zdecydowanie pomaga to w rozwiązywaniu kwestii prawnych na rzecz swojego klienta.

Najważniejsze uprawnienia adwokata

Adwokat pełni funkcję pełnomocnika klienta w sprawach sądowych. Może np. złożyć skargę do sądu na podjęte wobec jego klienta czynności komornicze lub wnioskować do sądu o wznowienie postępowania sądowego.

Adwokat, będący pełnomocnikiem, ma uprawnienie do zabezpieczenia interesów klienta w procesie postępowania egzekucyjnego, które toczy się już poza sądem.

Adwokat udziela pełnomocnictwa substytucyjnego, tzn. może na swoje miejsce wyznaczyć innego adwokata, który przez pewien czas czy na potrzeby sprawy reprezentuje klienta jako pełnomocnik.

Mecenas ma uprawnienia do czynności dyspozytywnych, co oznacza, że może on w imieniu swojego klienta zawrzeć ugodę, uznać powództwo albo zrzec się roszczenia.

Adwokat ma prawo żądać od strony przeciwnej w procesie sądowym zapłaty, zwrotu kosztów, które sąd zasądzi na rzecz klienta.

Kluczowe przesłanki do wyboru dobrego adwokata

Bardzo często klienci zanim zdecydują się na wybór adwokata, który będzie reprezentował ich interesy, szukają w Internecie informacji na ten temat. Wpisuje się często takie hasła jak np. adwokat Warszawa czy renomowana kancelaria adwokacka Kraków. Ma to oczywiście na celu pomoc w znalezieniu najlepszego specjalisty, który podejmie sprawę klienta i poprowadzi ją w korzystnym dla niego kierunku.

Przy wyborze adwokata, warto zwrócić uwagę na to, aby nasze interesy reprezentowała osoba komunikatywna, która stale utrzymuje z nami kontakt i informuje nas na bieżąco o postępie w sprawie. Dobra komunikacja między adwokatem i klientem to podstawowa cecha, która ułatwia współpracę i daje duże szanse na korzystne rozwiązywanie problemów klienta.

Doświadczenie oraz pozytywna opinia adwokata lub kancelarii adwokackiej, w której zatrudniony jest dany specjalista, stanowią kolejną przesłankę, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze adwokata. Warto też upewnić się, w czym specjalizuje się mecenas, czy jest to prawo cywilne, gospodarczy czy karne. To zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji o wyborze właściwego adwokata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj