Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

  Jak stworzyć umowę kupna sprzedaży samochodu?

Istotną informacją w przygotowywaniu umowy jest to, że nie musi być ona napisana przez kancelarię prawniczą. Każdy może sam sporządzić taki dokument, jednak należy pamiętać o kilku zasadach co powinno się w niej znajdować. Podstawą ważności umowy jest forma pisemna oraz dwa jednakowo brzmiące egzemplarze dla każdej ze stron.

  Prawa i obowiązki

W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów sprzedaży należy wymienić prawa i obowiązki obu stron transakcji. Aby zabezpieczyć kupującego oraz sprzedającego. Paragrafem, który powinien się znaleźć jest potwierdzenie, że samochód nie jest kradziony tylko jest własnością sprzedającego. Informacja o przekazaniu przedmiotu oraz określenie kto pokryje koszty skarbowe związane ze sprzedażą.

  Kto? Kiedy?

Najważniejsze rzeczy, które muszą znaleźć się na umowie to data i miejsce jej zawarcia. Kolejną istotną zasadą jest podanie dokładnych danych osobowych stron umowy. Chodzi tutaj podanie imienia i nazwiska oraz danych, których pomogą dokładnie zidentyfikować daną osobę np. numer PESEL, adres zamieszkania.

   Co?

W dalszej części umowy należy skupić się na przedmiocie sprzedaży, w tym wypadku na samochodzie. Nie wystarczy jednak nazwać przedmiotu. W tej części powinno się zamieścić aktualny opis danych samochodu to znaczy markę, datę produkcji, numer rejestracyjny oraz dane techniczne takie jak pojemność silnika, stan techniczny, numer silnika, przebieg.

   Za ile?

Niewątpliwe ważnym punktem umowy jest cena. Umowa nie będzie poprawna jeśli nie określimy, że naszym celem jest sprzedaż. Oznacza to, że należy podać cenę lub wskazać podstawę do jej określenia w przyszłości. Również istotnym elementem jest umieszczenie w treści umowy, klauzuli dotyczącej ceny.

   Podpisy

Aby nadać moc prawną i ważność naszej umowie, najważniejszą częścią są podpisy sprzedającego i kupującego zgodne z dowodami osobistymi obu stron umowy. Jeżeli na dokumencie nie widnieją podpisy to umowa jest nieważna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj