Umowa franczyzy ma za zadanie regulować kontakty między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Określa ona także prawa i obowiązku obu stron. Franczyzodawcą jest przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku a także ustalonym modelu biznesowym. Udziela on drugiej firmie wiedzy, technologii i niezbędnego know-how w zamian z określone wynagrodzenie. Franczyzobiorca ma obowiązek używać nazwy i znaków towarowych firmy-matki.

Co zawiera umowa franczyzy?

Warto wiedzieć, iż umowa franczyzowa jest umową nienazwaną. Ustawodawca nie określa wprost, jak taki kontrakt ma wyglądać. Z tego też powodu istnieje duża dowolność w tworzeniu tego typu umów. Jednak istnieje kilka niepisanych reguł, według których należy postępować. Taki druk powinien zawierać m.in.:

  • dane stron – umowa rozpoczyna się od wskazania daty i danych stron, które ją podpisują,
  • czas trwania umowy – umowę można podpisać na czas określony lub nieokreślony. W pierwszym przypadku zakres działania jest bardzo ograniczony. Jeśli chodzi o drugą wersję, to współpracę można zakończyć w dowolnym momencie po upływie określonego okresu wypowiedzenia,
  • teren działania – umowa może zawierać przywileje terytorialne franczyzobiorcy, jak wyłączność terytorialna, czyli zapewnienie, iż na danym obszarze nie zostanie otwarta podobna placówka tego samego franczyzodawcy,
  • prawa i obowiązki stron – powinny być wyraźnie określone. Pomoże to uniknąć późniejszych sporów. Obowiązkami franczyzodawcy mogą być udostępnianie szkoleń i wiedzy, przejęcie na siebie całości działań związanych z marketingiem czy sporządzanie potrzebnych dokumentów. Natomiast głównym obowiązkiem franczyzobiorcy jest dbanie o dobro marki. Także musi on terminowo uiszczać opłaty na rzeczy franczyzodawcy. Udostępnia również wszelkie potrzebne dane, które będą pomagać w ocenie rozwoju placówki,
  • zakaz konkurencji – w każdej takiej umowie istnieje zapis o zakazie konkurencji. Spowodowane jest to udostępnianiem wiedzy, przez co główna firma nie chce, aby takie działanie stworzyło nowego konkurenta na rynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj