Wiele osób bardzo często myli pojęcia przychodu i dochodu. Jednak tu popełniają błąd, ponieważ, mimo że brzmią one podobnie, to znaczą zupełnie co innego.

Przychód

Przychodem nazywa się wszystkie środki, które wpływają na konto danej osoby. Najczęściej uzyskuje się je z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej lub prowadząc działalność gospodarczą. Przychodem przedsiębiorcy są: pieniądze, podatek VAT oraz inne rzeczy i prawa. Nie wiąże się on z kondycją finansową firmy i nie są rzeczywistym wskaźnikiem jej pozycji na rynku.

Ogólnie, przychodem nazywa się łączną kwotę netto sprzedaży towarów i usług w danym okresie rozliczeniowym. Z tego wynika, że w tej kwocie nie jest ujęty podatek VAT. Przychodem jest każdy wpływ na konto, oprócz kredytu czy wkładu własnego wspólników.

Dochód

Dochodem są przychody, od których zostały odjęte koszty. Aby wystąpił, przychód musi być wyższy od kosztów. Tak więc dochodem nazywa się czysty zysk. Jest on ściśle powiązany z przychodem, gdyż jeśli nie ma przychodu, nie ma także dochodu. Osiągnięcie dochodu jest równoznaczne z zapłatą podatku dochodowego. Ten parametr przedstawia kondycję finansową firmy, ponieważ jednoznacznie informuje o zysku lub stracie.

Koszty uzyskania przychodu

Kolejnym pojęciem są koszty uzyskania przychodu. Są one definiowane jako wszystkie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub jego zachowania czy zabezpieczenia. Muszą być one związane z prowadzonym biznesem.

Prawo mówi, iż nie wszystko można zaliczyć na poczet kosztów podatkowych, nawet wówczas, gdy zostały poczynione w związku z działalnością gospodarczą. Do tej grupy zalicza się m.in. wydatki związane z reklamą i reprezentacją przedsiębiorstwa.

Jak widać, nie trzeba specjalistycznej wiedzy, aby odróżnić wszystkie pojęcia. Wystarczy zapamiętać zależność, że dochód jest równy różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. Z tego wynika, że firma, która osiąga wysokie przychody, może przynosić straty, ponieważ odznaczać się może ujemnym dochodem.

przychód a dochód, dochód a przychód, dochód przychód, przychód dochód, przychody a dochody, dochody a przychody, różnica między przychodem a dochodem, czym się różni przychód od dochodu, dochód brutto a przychód, przychód a dochód brutto, dochód a przychód różnica, różnica między dochodem a przychodem, dochód a przychód pit, przychód i dochód, dochód i przychód, przychód dochód zysk, przychód a dochód pracownika, przychód koszty dochód, przychody dochody, przychód a dochód różnica, przychód a dochód pit, przychód czy dochód do ulgi prorodzinnej, dochody przychody, przychód a dochód w wynagrodzeniu, dochód a przychód pracownika,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj