Zgodnie z etymologią, prawnik to osoba praktykująca prawo. Jednak zawodów powiązanych z tą dziedziną jest sporo i niekoniecznie każdy orientuje się w tym, czym zajmuje się dokładnie osoba reprezentująca taką grupę zawodową. Dlatego warto dowiedzieć się, jaka jest ranga prawnika i co obejmuje zakres jego obowiązków.

Kim jest prawnik?

Prawnik jest osobą, która ukończyła studia prawnicze i posiada tytuł naukowy magistra prawa. W przypadku zawodów prawniczych, przedstawiciele wskazanego zawodu zajmują najniższy stopień. Oznacza to, że prawnik ma mniejsze uprawnienia niż: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci lub komornicy. Opierając się na wiedzy ze studiów, prawnik może udzielać.

Jak zostać prawnikiem?

Zastanawiając się nad tym, by w przyszłości zostać prawnikiem, warto już w szkole średniej zacząć przygotowywać się odpowiednio do tego zawodu.. Wówczas można wybrać profil klasy w liceum związany z prawem. Trzeba również mieć na uwadze to, że na studia na wydziałach prawa, zwłaszcza na renomowanych uczelniach, są bardzo wysokie wymagania i nawet kilkanaście osób aplikuje na jedno miejsce. Wobec tego, warto zadbać o to, by wyniki matury były jak najlepsze. Studia na prawie zaliczają się do wyjątkowo wymagających. Dlatego należy podejść do studiowania profesjonalnie i dbać o to, aby mieć dobre wyniki. Można też już w trakcie nauki angażować się w działalność prawniczą, na przykład poprzez aktywne działania w kole naukowym. Po obronie pracy magisterskiej można poprzestać na tym etapie kwalifikacji lub zdecydować się uzyskanie tytułu zawodowego. Wówczas następnym etapem jest aplikacja prawnicza.

Na czym polega aplikacja prawnicza?

Warunkiem dostania się na aplikację jest pozytywne zdanie egzaminu wstępnego oraz złożenie wymaganych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dokumentów. W trakcie egzaminu absolwent prawa musi udzielić odpowiedzi na 150 pytań jednokrotnego wyboru. Test uważa się za zaliczony, jeśli prawidłowe odpowiedzi zostały udzielone na przynajmniej 100 pytań. Egzamin obejmuje szeroki zakres tematyczny z wszystkich dziedzin prawa. Trwa on 4 godziny. Po zdaniu egzaminu kandydat ma 2 lata na to, żeby zapisać się na listę aplikantów. Poza wnioskiem o wpis i złożeniem odpisu dyplomu osoba zainteresowana musi także przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Aplikacja adwokacka trwa 3 lata.

Cechy skutecznego prawnika

Poza wykształceniem kierunkowym i obszerną wiedzą praktyczną liczą się również predyspozycje do wykonywania tego prestiżowego zawodu. Wymienia się wśród nich:

  • etyczne postępowanie,
  • nastawienie na stały rozwój zawodowy,
  • umiejętności interpersonalne, do jakich zaliczają się komunikatywność oraz empatia,
  • profesjonalizm,
  • lojalność,
  • dyskrecję.

Jedynie prawnicy, którzy są świadomi tego, jak ważny jest ich wizerunek w pracy z klientami, będą dobrze postrzegani. W zawodzie tym doskonałe przygotowanie, jak i odpowiednie podejście do ludzi są ściśle połączone. Przedstawiciele prawa muszą być osobami, które nieustannie się rozwijają, ponieważ przepisy zmieniają się dynamicznie, niezależnie od gałęzi prawa, więc powinni oni aktualizować swoją wiedzę.

Różnica pomiędzy prawnikiem, a adwokatem

Wiele osób utożsamia zawód prawnika z zawodem adwokata. Nazwy obu profesji są często używane zamiennie, jest to jednak błędne postrzeganie. Różnica leży w wykształceniu, a dokładniej w ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego. . Zawód prawnika odnosi się do osoby, która ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra nauk prawnych. Kompetencje prawnicze bazują na udzielaniu porad prawnych oraz na sporządzeniu pism. Prawnicy mogą kontynuować naukę, decydując się na trzyletnią aplikację. Tym samym, po zdaniu aplikacji, uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodów na wyższym szczeblu. Na przykład, adwokat jest prawnikiem, który ukończył aplikację adwokacką. Absolwenci jednolitych studiów prawniczych mają wiele możliwości rozwoju swojej kariery, uzależnionych od tego, czy zdecydują się na aplikację. Bardzo istotną różnicą jest również to, że adwokat posiada ubezpieczenie OC, jak również wiąże go tajemnica adwokacka. Idąc do prawnika, który nie posiada tytułu zawodowego adwokata lub radcy prawnego, nie możemy mieć pewności co do jego poufności i innych obowiązków, które na adwokatów i radców nakładają kodeksy etyki ich zawodów.

Prestiżowa profesja

Zawód prawnika postrzegany jest jako prestiżowy. Zalicza się go do trudnych do zdobycia oraz wyjątkowo odpowiedzialnych. Tym samym, również dobrze płatnych. Powszechnie uznaje się, że prawnik nie tylko reprezentuje prawo w życiu zawodowym, ale także w sferze prywatnej.

Tekst został opracowany przez Kancelarię Adwokacką Wiktor Pieleckiego z Lublina.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj