Aby móc w Polsce kierować wózkiem widłowym niezbędne jest zdobycie stosownych uprawnień. Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie uprawnień. Dokument potwierdzający jest wystawiany zazwyczaj w kilku wersjach językowych, co ułatwia przedstawienie kompetencji w zagranicznej pracy.

Według rozporządzenia (Dz.U.Nr 79, poz 849 z lipca 2001 ze zmianami z lutego 2003 Dz.U. Nr 50, poz. 426), każda osoba obsługująca wózek widłowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Istnieją dwa rodzaje dokumentów, które pozwalają operować wózkiem jezdniowym na terenie całego kraju, bez ograniczenia czasowego:

  • legitymacja UDT (wystawiana przez Urząd Dozoru Technicznego)
  • Książka Operatora (wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie)

Dzięki ukończeniu kursu starać na wszelkie prace, w których wykorzystywane są wózki widłowe. Najczęściej używanym miejscem są wszelkiego rodzaju magazyny i zakłady produkcyjne, ale częstym miejscem występowania sa np. duże place budów, gdzie są one wykorzystywane do przenoszenia cięższych materiałów budowlanych. Posiadając egzemplarz certyfikatu w innym języku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się o posadę u zagranicznego pracodawcy, ponieważ jest on honorowany w każdym kraju.

Kto może przystąpić do kursu na wózek widłowy?

Przystępując do kursy na operatora wózka widłowego musimy posiadać skończone 18 lat oraz posiadanie wykształcenia podstawowego. Niezbędne jest również badanie lekarskie, które wydaje lekarz medycy pracy stwierdzający brak przeciwskazań do pracy w roli operatora wózka widłowego.

Cena kursu na wózki widłowe

Kwota jaką należy zapłacić za kurs i egzamin może się różnić w zależności od ośrodka w którym robimy jak i miasta w którym się o to ubiegamy. Istnieje możliwość przystąpienia od razu do egzaminu bez kursu i takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze, aczkolwiek dla osób bez wcześniejszego doświadczenia nie rekomendujemy tego rozwiązania. Większość jednak decyduje się na szkolenie, które zwykle wraz z egzaminem oscyluje w kwocie ok. 300-1200 zł.

Należy pamiętać, że istnieją formy wsparcia, które są w stanie pokryć częściowo lub w całości koszty takiego szkolenia. Najczęstszą instytucją do której zgłaszają się kandydaci jest Urząd Pracy, który w ramach walki z bezrobociem jest w stanie dofinansować takie szkolenie. Często zdarza się również, że pracodawca w celu poszerzenia kompetencji pracowników wysyła na bezpłatne kursy swoich pracowników. W niektórych przypadkach, gdzie brakuje wykwalifikowanych pracowników możemy liczyć na taki kurs jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie, a warunkiem rozpoczęcia pracy będzie ukończenie takiego kursu, który finansuje przyszły pracodawca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj