Przemysłowe osuszacze powietrza to bardzo duża grupa urządzeń, które służą do pozbywania się wilgoci ze sprężonego powietrza. Jakie są ich rodzaje? W jaki sposób działają przemysłowe osuszacze powietrza? Czym kierować się przy wyborze tego właściwego modelu? I dlaczego osuszacz jest wręcz niezbędnym urządzeniem w instalacji sprężonego powietrza? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym krótkim artykule.

Szkodliwa wilgoć w instalacji sprężonego powietrza

Sprężonego powietrze to istotne medium energetyczne, wykorzystywane na ogromną skalę w przemyśle, często na równi z prądem, wodą czy gazem. Jest wytwarzane przez sprężarkę z powietrza atmosferycznego, doprowadzane poprzez rury do urządzeń pneumatycznych oraz wykorzystywane w różnych procesach (np. w transporcie, obróbce czy pakowaniu). Wilgoć, która jest obecna w powietrzu atmosferycznym, po jego kompresji ulega zagęszczeniu. W efekcie w sprężonym powietrzu znajdują się cząsteczki wody.

Wilgoć w sprężonym powietrzu a jakość produktów

Sprężone powietrze jest szeroko wykorzystywane w przemyśle, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych z branż np. spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, papierniczej i półprzewodnikowej. Używa się go do transportowania materiałów i produktów, ich obróbki (np. rozdrabniania, mieszania, oczyszczania, malowania), pakowania – w atmosferze ochronnej – i wielu innych procesów. Zawsze, gdy sprężone powietrze styka się z produktem, musi zostać oczyszczone i osuszone.

Nie trudno wyobrazić sobie szkody, jakie mogłaby wyrządzić wilgoć np. tabletkom czy artykułom spożywczym bądź wrażliwym układom elektronicznym. Wodę uznaje się jako czynnik zanieczyszczający produkt końcowy, który obniża jego jakość, a często także uniemożliwia wprowadzenie danej partii do obrotu.

Wilgoć w sprężonym powietrzu a jakość usług

Powietrze pod ciśnieniem napędza także pracę najróżniejszych maszyn i narzędzi pneumatycznych, które są wykorzystywane w małych i dużych firmach usługowych – np. w warsztatach mechaniki samochodowej, w zakładach m.in. ślusarskich, blacharskich i lakierniczych, a także podczas budowy i remontów obiektów. Obecne w sprężonym powietrzu cząsteczki wody mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg procesów takich jak pompowanie, malowanie bądź czyszczenie. Dbałość o czystość medium przekłada się więc na całokształt świadczonych usług i podnosi ich jakość.

Warto też wspomnieć o szerokim zastosowaniu sprężonego powietrza w placówkach medycznych – zasila ono m.in. aparaturę anestezjologiczną, respiratory i urządzenia stomatologiczne. Zanieczyszczenie sprężonego powietrza wilgocią w takim wypadku mogłoby wpływać na ludzkie zdrowie i życie.

Wilgoć w sprężonym powietrzu a stan techniczny instalacji

Sprężone powietrze ma kontakt z każdym elementem instalacji pneumatycznej. Jeśli znajduje się w nim wilgoć, to można spodziewać się, że poszczególne części systemu będą znacznie szybciej się zużywać. W niektórych wypadkach wilgoć może prowadzić do zamarzania przewodów, a ponadto sprzyja korozji. Ta natomiast zwiększa ryzyko wystąpienia usterki lub nawet bardzo poważnej w skutkach awarii, która unieruchomi na jakiś czas dany proces lub pracę całego zakładu, a to bywa bardzo kosztowne!

Główne zadania przemysłowych osuszaczy powietrza

Przemysłowe osuszacza powietrza usuwają wilgoć z tego medium do konkretnego poziomu – wymaganego dla danego procesu i regulowanego normami. Zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu jest jednym z czynników, które bierze się pod uwagę podczas określania klasy czystości (jakości) sprężonego powietrza.

Odpowiednio osuszone (ale oczywiście pozbawione także innych zanieczyszczeń np. oleju, pyłów, zapachu i smaku) sprężone powietrze gwarantuje odpowiedni przebieg procesów oraz właściwą, wymaganą jakość produktów. Dodatkowo obniża koszty eksploatacyjne i serwisowe całej instalacji pneumatycznej, zapobiega awariom i przestojom w pracy.

Rodzaje przemysłowych osuszaczy powietrza

Oczywiście przemysłowe osuszacze powietrza wykorzystuje się nie tylko do osuszania powietrza sprężonego, ale też powietrza w pomieszczeniach (np. hali basenowej). To mogą być te same rodzaje osuszaczy (działające na podobnej zasadzie), ale poza tym istotnie się różnią. Skupmy się na rodzajach osuszaczy do sprężonego powietrza.

Przemysłowe osuszacze powietrza ziębnicze (chłodnicze)

Przemysłowe osuszacze ziębnicze usuwają wilgoć ze sprężonego powietrza poprzez jego ochłodzenie do temperatury bliskiej tej, w której woda zaczyna zamarzać. To umożliwia skroplenie się pary wodnej – woda osadza się na ściankach zbiornika w urządzeniu, spływa do specjalnej komory i zostaje odprowadzona na zewnątrz.

Za chłodzenie sprężonego powietrza odpowiada czynnik chłodniczy. Nowoczesne osuszacze chłodnicze (np. BOGE czy Hankinson) są wyposażane m.in. w sterowanie automatyczne, więc są niemal bezobsługowe.

Przemysłowe osuszacze powietrza membranowe

Najważniejszym elementem membranowego przemysłowego osuszacza powietrza jest właśnie membrana z włókien syntetycznych, która zatrzymuje cząsteczki wody. Znaczna część osuszonego powietrza jest kierowana do instalacji, a niewielką ilość urządzenie wykorzystuje do osuszenia membrany.

Zaletą osuszaczy membranowych jest precyzyjne osuszanie – to urządzenie zapewnia 3. klasę czystości sprężonego powietrza, a jednocześnie pracuje wydajnie i cicho.

Przemysłowe osuszacze powietrza adsorpcyjne

Adsorpcyjne osuszacze powietrza to najskuteczniejsze urządzenia w swojej grupie. Znajdują zastosowanie w specjalistycznych procesach, które wymagają wysokiej klasy medium (np. w kontakcie z artykułami spożywczymi, w pracy w laboratorium czy w placówkach medycznych). Dzięki nim można uzyskać sprężone powietrze nawet w 1. klasie według normy ISO 8573-1.

Są to też urządzenia specyficzne – składają się z dwóch zbiorników wypełnionych adsorbentami (substancjami, które wykazują zdolność do gromadzenia na swojej powierzchni cząsteczek innej substancji). W jednym zbiorniku zachodzi proces osuszania, a drugi w tym czasie się regeneruje.

Czym kierować się przy wyborze osuszacza powietrza?

Każdy element instalacji pneumatycznej ma znaczenie, a jego parametry muszą być właściwie dopasowane. Dotyczy to również przemysłowych osuszaczy powietrza – należy wybrać takie urządzenie, które będzie odpowiednio wydajne i skuteczne. Musi być w stanie osuszyć medium do wymaganej klasy oraz w takiej ilości, jaka jest zużywana w zakładzie.

Podczas zakupu należy zwrócić uwagę zwłaszcza na kilka podstawowych parametrów osuszacza:

  • ciśnieniowy punkt rosy (przekłada się na zawartość wilgoci w powietrzu – należy go osiągnąć na takim poziomie, jakiego wymaga norma ISO 8573-1),
  • przepływ powietrza (ilość medium, które można osuszyć, wydajność),
  • ciśnienie robocze (zgodne z innymi elementami instalacji),
  • koszty eksploatacyjne (np. wymiana filtrów, pobór energii elektrycznej).

Partnerem artykułu jest firma Pneumatik, oferująca przemysłowe osuszacze powietrza.

FAQ:

Czym jest przemysłowy osuszacz powietrza?

To urządzenie do osuszania sprężonego powietrza. Wyróżnia się głównie trzy rodzaje osuszaczy – ziębnicze, membranowe i adsorpcyjne.

Dlaczego sprężone powietrze musi zostać osuszone?

W przypadku medium, jakim jest sprężone powietrze, obecną w nim wilgoć uznaje się za zanieczyszczenie. Wilgoć w sprężonym powietrzu obniża jakość produktów oraz procesów, a także działa niekorzystnie na stan techniczny całej instalacji.

Czy stosowanie przemysłowych osuszaczy powietrza jest konieczne?

Tak, każda instalacja sprężonego powietrza powinna być wyposażona w osuszacze. To m.in. od nich zależy klasa czystości medium (której wymagają normy), ale też ogólna sprawność instalacji – wilgoć m.in. przyspiesza korozję osprzętu, co zwiększa koszty eksploatacyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj