Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne służy zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacji braku zasilania prądu. Jest ono obecnie wymagane między innymi w budynkach publicznych, w których znajduje się więcej niż 200 osób. W poniższym tekście przedstawiono podstawowe przepisy dotyczące tego typu systemów oświetleniowych.

Gdzie wymagane jest oświetlenie ewakuacyjne?

Oświetlenie ewakuacyjne wymagane jest między innymi w kinach, teatrach, salach konferencyjnych, lokalach rozrywkowych oraz salach sportowych. Zamontowanie tego typu oświetlenia konieczne jest również w przypadku garażu o powierzchni większej niż 1000 metrów kwadratowych oraz budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o metrażu powyżej 200 metrów kwadratowych. Ponadto każda droga ewakuacyjna powinna być wyposażona w odpowiednie oświetlenie.

Oświetlenie ewakuacyjne – wymagania prawne

Funkcją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania (dzięki oświetlaniu znaków drogi ewakuacyjnej). Oświetlenie to powinno być umiejscowione w taki sposób, aby ułatwić zlokalizowanie oraz użycie alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego rozmieszczonych na drodze ewakuacyjnej.

Przepisy dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego określają również minimalny czas jego stosowania. Powinien on wynosić co najmniej 1 godzinę. Oświetlenie to powinno być uruchamiane nie tylko w sytuacjach całkowitego zasilania podstawowego, ale również przy uszkodzeniach o zasięgu lokalnym.

Szczegółowe wymagania dotyczące awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego opisane zostały w licznych rozporządzeniach oraz normach (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, norma PN EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”).

Więcej informacji te ich temat znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj