Umowa franczyzy ma za zadanie regulować kontakty między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Określa ona także prawa i obowiązku obu stron. Franczyzodawcą jest przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku a także ustalonym modelu biznesowym. Udziela on drugiej firmie wiedzy, technologii i niezbędnego know-how w zamian z określone wynagrodzenie. Franczyzobiorca ma obowiązek używać nazwy i znaków towarowych firmy-matki.

Co zawiera umowa franczyzy?

Warto wiedzieć, iż umowa franczyzowa jest umową nienazwaną. Ustawodawca nie określa wprost, jak taki kontrakt ma wyglądać. Z tego też powodu istnieje duża dowolność w tworzeniu tego typu umów. Jednak istnieje kilka niepisanych reguł, według których należy postępować. Taki druk powinien zawierać m.in.:

  • dane stron – umowa rozpoczyna się od wskazania daty i danych stron, które ją podpisują,
  • czas trwania umowy – umowę można podpisać na czas określony lub nieokreślony. W pierwszym przypadku zakres działania jest bardzo ograniczony. Jeśli chodzi o drugą wersję, to współpracę można zakończyć w dowolnym momencie po upływie określonego okresu wypowiedzenia,
  • teren działania – umowa może zawierać przywileje terytorialne franczyzobiorcy, jak wyłączność terytorialna, czyli zapewnienie, iż na danym obszarze nie zostanie otwarta podobna placówka tego samego franczyzodawcy,
  • prawa i obowiązki stron – powinny być wyraźnie określone. Pomoże to uniknąć późniejszych sporów. Obowiązkami franczyzodawcy mogą być udostępnianie szkoleń i wiedzy, przejęcie na siebie całości działań związanych z marketingiem czy sporządzanie potrzebnych dokumentów. Natomiast głównym obowiązkiem franczyzobiorcy jest dbanie o dobro marki. Także musi on terminowo uiszczać opłaty na rzeczy franczyzodawcy. Udostępnia również wszelkie potrzebne dane, które będą pomagać w ocenie rozwoju placówki,
  • zakaz konkurencji – w każdej takiej umowie istnieje zapis o zakazie konkurencji. Spowodowane jest to udostępnianiem wiedzy, przez co główna firma nie chce, aby takie działanie stworzyło nowego konkurenta na rynku.
Umowa franczyzowa – co powinna zawierać?
5 (100%) 1 vote

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here